Rob van Ham | 06 29008785 | info@effortlesspower.nl | Nijmegen

Werkwijze


In mijn coaching, workshops en trainingen richt ik me op het faciliteren van persoonlijke bewustwording en effectieve veranderingen in gedrag en mindset. Ik werk daarbij intuïtief, luisterend, invoelend, vragend, confronterend en creatief.


Mijn kracht ligt in het vinden van passende fysieke en mentale oefenvormen, die zowel het eigen gedrag, als het effect ervan op anderen - als ook het effect van het gedrag van anderen op onszelf - ervaarbaar, inzichtelijk en bespreekbaar maken. Daarnaast geven deze oefenvormen ruimte om met concrete veranderingen in gedrag en mindset te experimenteren. Ik gebruik hierbij mijn expertise in Cheng Hsin, een studie in bewustwording en vaardigheid door zelfonderzoek, lichaamswerk, contemplatie en krijgskunsten (martial arts).


Daarnaast kan ik in mijn aanpak aansluiten op uiteenlopende modellen en theorieën in persoonlijke ontwikkeling, effectiviteit, gedragsbeïnvloeding, communicatie- en leiderschapsstijlen:

Kernkwadranten van Daniel Ofman; DiSC; Roos van Leary; Conflicthanteringsmodel van Thomas Kilmann; Spiral Dynamics, Waardensystemen van Graves/ Management Drives; MBTI typen van Belbin; Insights; Geweldloze / Verbindende Communicatie; Feedback geven en ontvangen (4 G’s); Leiderschapsstijlen; Tuckman teamontwikkeling; Appreciative Inquiry; Theory U; 7 eigenschappen Covey.